Podczas jednego z meetupów przyszło mi do głowy pytanie - ile z obecnych tutaj osób zajmują się zawodowo data science i kto jeszcze uczestniczy w tych meetupach?